Opstartsstævne

Vi har desværre måtte aflyse vores opstartsstævne i 2018 pga. vejret. Vi håber, at komme stærkt tilbage i 2019. 

Dato: søndag d. 1 april og mandag d. 2.  april 2018.

Der spilles i rækkerne U-6 til U-17. Som udgangspunkt spilles der på både A-, B- og C-niveau undtaget U6 og U7 (3-mands) hvor det er blandet niveau. Det er vigtigt at niveauangivelserne respekteres, således at der sikres mest jævnbyrdige kampe. Vi forbeholder os ret til at slå rækkerne sammen, hvis der ikke er tilstrækkelige hold tilmeldt til at gennemfører alle rækker.

Der spilles efter DBU/SBU regler. Der spilles i puljer med 4 hold, men afhængig af antal tilmeldte hold forbeholder arrangøren sig ret til at tilpasse stævneform, niveau eller spilletid.

Der er medaljer til alle der spillere 3-, 5- og 8-mands kampe. I 11-mands er der pokaler til nr. 1,2 og 3.

Tilmelding via stævner.dk

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på staevner@jernloeseboldklub.dk