Alkoholpolitik

Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke være påvirket af alkohol før og under udførelse af træning og under afvikling af kampe.

Når trænere og ledere i øvrigt optræder i Jernløse Boldklub regi, hvor der deltager børn og unge, forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i begrænset mængde, så de er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem.

Spillere fra ungdomsafdelingen og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i Jernløse Boldklub regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer inklusiv fodboldrejser.

Enhver overskridelse af disse retningslinjer vil ikke blive accepteret. Bestyrelsen har til enhver tid bemyndigelse til at ekskludere trænere, leder og spiller. Hvis ungdomsspiller overskrider retningslinjerne kontaktes forældrene.