Pædofilipolitik

Jernløse Boldklub vil gøre alt for at forebygge pædofili i vores klub.

Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller situationer, hvor voksne er blufærdigheds-krænkende over for børn. Alle bør sikre at disse krænkelser ikke finder sted, og at personer, som måtte have en dom for pædofili, ikke kan fungere som trænere eller ledere i en idrætsklub.

Lovpligtig sikkerhed

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente en børneattest på personer, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Jernløse Boldklub indhenter derfor børneattester for alle trænere og ledere, der har med børn under 15 år at gøre. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer. Hvis man ikke giver samtykke til indhentelse af en børneattest, eller der modtages en positiv børneattest, er man udelukket fra at arbejde i Jernløse Boldklub.

Børneattesten

En børneattest er en forespørgsel til Det Centrale Kriminalregister om pågældende er dømt for pædofili jf. straffelovens § 210, 222, 224, 225 og 235. Der skal indhentes samtykke fra den person som der forespørges på (orientering udleveres til pågældende).

En børneattest kan evt. indsendes elektronisk.

Når en børneattest modtages retur, skal den straks destrueres, og oplysningerne skal opbevares fortroligt, og i henhold til persondataloven. Der er absolut tavshedspligt omkring oplysninger fra en børneattest. Ved en positiv børneattest (dømt for pædofili) skal Dansk Idrætsforbund underrettes.

Børneattest indhentes på nuværende trænere hvert 2 år. Der indhentes straks børneattest på nye trænere og ledere m.v.

Den person som der indhentes børneattest på, kan ved henvendelse til Det Centrale Kriminalregister få oplysninger om Politiets oplysninger.

Det er klubbens formand alene, der indhenter børneattester. Hvis attesten er positiv bortvises personen fra klubben. Dette kan kun ske ved formanden. Det vil dog altid være i samråd med mindst 1 anden bestyrelsesmedlem.

Jernløse Boldklub går ind for åben dialog og forebyggelse. Man er derfor altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man har en mistanke. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet med diskretion.

Retningslinjer for omgang med børn og unge (samværsreglement).

  • Trænere og holdledere inviterer ikke børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret og der mindst er 2 voksne tilstede.
  • Der skal altid være mindst 2 ledere med på ture/træningslejre m.v.
  • Ingen voksne sover i samme seng som et barn.
  • Træner af modsat køn (mandlige træner for pigehold eller omvendt) overnatter kun i samme rum som børnene, hvis der er minimum en forælder af samme køn som børnene tilstede.
  • Berøring af børn i forbindelse med instruktion og berøring i forbindelse med trøst og jubel er naturligvis tilladt.