Kontingent

Der opkræves kontingent 2 gange årligt:

  • Forårssæson: primo april – sommerferien
  • Efterårssæson: primo august – ultimo marts

Kontingentet opkræves  via www.holdsport.dk. Holdsport skal være opdateret 1. april og 1. september. Det er trænerne ansvarlig for det.

Såfremt der ikke rettidigt er betalt kontingent kan denne spiller ikke stille sig til rådighed på www.holdsport.dk da denne automatisk spærres.

Trænerne bedes være loyale over for dette, og rykke for manglende indbetaling. Såfremt der stadig ikke indbetales, må spilleren ikke deltage i træning. Såfremt en spiller skal underrettes om dette, vil bestyrelsen være behjælpelige.

Hvis en ungdomsspiller ikke har mulighed for at betale kontingent, kan klubben søge kontingentstøttet. Kontakt klubbens formand for at høre mere, om denne mulighed

Kontigent

Der opkræves i 2 lige store rater. Taksterne er pr. 1/1-2018 således:

Oldboys der betales pr. kamp – 11 mandskamp koster 35 kr. og 7 mandskamp 25 kr.

Senior 2*650 kr. pr. år

Motionsfodbd, både mænd og kvinder: 2*200 kr. pr. år

U19 – Ynglinge 2*500 kr. pr. år

U17 – Junior 2*450 kr. pr. år

U15 – Junior 2*450 kr. pr. år

U14 – Drenge 2*450 kr. pr. år

U13 – Drenge 2*450 kr. pr. år

U12 – Lilleput 2*400 kr. pr. år

U11 – Lilleput 2*400 kr. pr. år

U10 – Miniput 2*400 kr. pr. år

U9 – Miniput 2*400 kr. pr. år

U8 – Mikroput 2*400 kr. pr. år

U7 – Mikroput 2*400 kr. pr. år

U6-Poder 2’350 kr. pr. år

U5 – Poder 2*300 kr. pr. år

Hvis en ungdomsspiller ikke har mulighed for at betale kontingent, kan klubben søge kontingentstøttet. Kontakt klubbens formand for at høre mere, om denne