Banefordeling

Hvert år udfærdiges en baneplan for hhv. indendørssæsonen og udendørssæsonen. 

Indendørstræning                                                                                                                      

Der mulighed for træning indendørs i Jernløse Hallen i perioden fra weekenden i uge 43 – weekenden omkring 1. april. Planen for halvtid meldes ud senest 14 dage før indendørstræningens starter. Indendørstræning er altid lørdag.

Indendørstræning foregår som udgangspunkt i Jernløse Hallen, men der er, i begrænset omfang, mulighed for at få træningstider i Knabstruphallen.

Udendørstræning                                                                                                                 

Ønsker til banestørrelse, træningstid, kampdag og spilletidspunkt indhentes af bestyrelsen på trænermødet inden opstart af udendørssæsonen. Banefordelingen meldes ud primo marts.

Der må IKKE trænes på bane 1. Dette gælder alle hold.

11-mands kampe spilles som udgangspunkt på bane 1. Ved sammenfald af flere kampe gælder følgende:

Ældste årgang har førsteret.

Dog: Førsteholdskampe går forud for andetholdskampe. Ex.

  • Senior-1 og U15-1 spiller samtidigt: Senior spiller på bane 1.
  • Senior-2 og U15-1 spiller samtidigt: U15-1 spiller på bane 1

Det er klubbens material- og sponsoransvarlige, der er ansvarlig for banefordeling, og som suverænt bestemmer hvem der skal træne og hvilke kampe, der afvikles på de tilgængelige baner.