Materialer og træneruddannelse

Materialer

Til brug for træningen har træneren brug for rekvisitter. I Jernløse Boldklub er holdningen, at hver spiller skal have en bold til træning. Boldene skal også være i en acceptabel tilstand.

Hvert hold får et sæt overtrækstrøjer til brug ved træning og til kamp, hvor modstanderholdet spiller i samme farve. Bolde og overtrækstrøjer kan opbevares hjemme hos træneren.

Bolde og veste bestilles efter behov ved bestyrelsens materialeansvarlige – materialer@jernloeseboldklub.dk.

Herudover råder klubben over diverse andre remedier, som kan bruges i træningen. Det være sig kegler/toppe, agility-stiger, boldtrampoliner, hjørneflag o. lign. Disse remedier er fælleseje for alle hold og skal opbevares i klubbens container, når de ikke er i brug.

I Containeren er ligeledes et lille skab, som tildeles holdet. Nøgler til materielcontainer samt omklædningsrum udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

Hvis man ønsker andre remedier indkøbt, rettes henvendelse til bestyrelsen og denne tager stilling til behov og økonomi.

Der stilles en trænerpakke til rådighed for alle trænere. Denne indeholder et sæt kort og et sæt langt træningstøj. Dette bedes anvendt, når Jernløse Boldklub repræsenteres ved stævner, kampe og møder i regi af klubben. Tøjet bestilles hos bestyrelsen, med angivelse af størrelse.

 Træneruddannelse

For at opnå høj kvalitet i den daglige træning, og dermed de optimale muligheder for at vores spillere udvikler sig, er det nødvendigt med veluddannede trænere.

Træneruddannelse er noget bestyrelsen vægter meget højt. Derfor tilbyder vi løbende trænerne kurser. Vi anvender de kurser, der udbydes af DBU. Hvis du som træner har særlige ønsker, så kontakt bestyrelsen.

Jernløse Boldklub ønsker at være foregangsmænd i lokalområdet ang. trænerudvikling, og vi arrangerer derfor også selv kurser, hvor naboklubber inviteres til at deltage.

Herudover samarbejdes med FC København, hvor vi deltager i trænerseminarer og anden træner- og vidensudveksling.

DBU’s kursusstruktur:

  • C-trænerkurser er henvendt for aldersgrupperne 5-14 år, og er opdelt i et antal kurser af 3-6 timers varighed, med forskellige temaer.
  • B-trænerkurserne er henvendt for trænere i alderen 15<.

Der kan læses mere om kurserne på DBU’s hjemmeside, http://www.dbusjaelland.dk/uddannelse_og_traening/traeneruddannelse/traeneruddannelser

Såfremt en træner finder et kursus uden for DBU-regi som han/hun ønsker at deltage i, er dette som udgangspunkt muligt. Ønsket forelægges bestyrelsen, der tager stilling til behov og økonomi.

Ved deltagelse på trænerkursus B2, forpligter man sig efterfølgende til at være træner i Jernløse BK i minimum 2 år.