Spillertøj

Spillertøj

Jernløse Boldklub spiller i hvid trøje, blå bukser og blå strømper.

Jernløse Boldklubs medlemmer er forpligtet til at spille i klubbens spillertøj, når medlemmet repræsenterer klubben i forbindelse med ude- og hjemmekampe, turneringer, stævner o. lign.

Jernløse Boldklubs medlemmer skal ikke selv anskaffe sig klubbens spillertøj, når de repræsenterer klubben. Det er bestyrelsen, der beslutter tøjfabrikat, farve, model m.v. Omkostninger i forbindelse med indkøb, reklamer og sponsortryk m.v. påhviler Jernløse Boldklub.

Spillertøjet indkøbes holdvis. Der påtrykkes ikke medlemmernes personlige fødenavn, kaldenavn, initialer m.v. på spillertøj, da spillertøjet ejes af klubben.

Det enkelte hold og medlem er forpligtet til at rengøre og vedligeholde spillertøjet i henhold til vaskeanvisningen som trykt i tøjet. Spillertøjet skal være pænt og i rimelig stand i forbindelse med brugen i klubbens regi.

Målmands tøj skal rengøres og vedligeholdes af holdet i henhold til vaskeanvisningen som trykt i tøjet.

Spille- og målmandstøj består af:

  • Spillertøj: trøje (korte ærmer), shorts og strømper
  • Målmandstøj: trøje (lange ærmer), shorts og strømper.

Træningstøj – tøj der IKKE er stillet til rådighed af klubben

 Det enkelte medlem kan frit vælge eget træningstøj til brug for træning. Bestyrelsen opfordrer til, at tryk på træningstøjet ikke er religiøst, racistisk, pornografisk eller på nogen måde kan virke krænkende eller stødende overfor andre.

Såfremt træningstøj indkøbes holdvis skal indkøberen drøfter valgte leverandør, tøjfabrikat og sponsor med bestyrelsen før anskaffelse for at imødegå sponsorkontraktmæssige overtrædelser. Alt tøj der indkøbes af Jernløse Boldklub skal indkøbes via den indkøbsaftale der er indgået med SportsMaster.

Bemærk, at klubben ikke yder tilskud til træningstøj.

Trænerdragt til trænerne      

Træner/holdleder er forpligtet til at bære klubbens trænerdragt, når træneren/holdlederen repræsenterer klubben ved ude- og hjemmekampe, turneringer, stævner o. lign. I forbindelse med træning er det dog frivilligt om træneren/holdlederen bærer klubbens trænerdragt.

Klubben opfordrer træneren/holdlederen til at benytte trænerdragten til træning, således at forældre og spillere m.v. kan se, at personen repræsenterer klubben og dermed er bekendt med klubbens trænermanual om god træner etik.

Ved selvvalgt trænerdragt til træning henholder bestyrelsen sig til at træneren/holdlederen er opmærksom på, at tryk på trænerdragt ikke er religiøst, racistisk, pornografisk eller på nogen måde kan virke krænkende eller stødende overfor andre medlemmer af Jernløse Boldklub.

Sponsor                                                                                                                                       

Alle sponsorer skal godkendes af klubben. Såfremt man finder en sponsor til fx nyt spilletøj eller andet, rettes henvendelse til klubbens materiale- og sponsoransvarlige på materiale@jernloesefodbold.dk. Den materiale. og sponsoransvarlige vil forestå den følgende proces m.h.t. sponsorkontrakt, bestilling af tøj, reklametryk og.lign.