Trænergodtgørelse

 

Hvert hold får et antal godtgørelser af maksimalt 2.900 kr. som træneren(ne) frit disponerer over. Der tildeles en trænergodtgørelse pr. træner, dog kan der maksimalt tildeles:

· U5-U8: 1 trænergodtgørelse
· U9-U13: 2 trænergodtgørelser
· U14-U19: 3 trænergodtgørelser
· Oldboys: 2 trænergodtgørelser
· Fodboldfitness 1 trænergodtgørelser
· Senior kontrakt

Trænergodtgørelse udbetales efter de gældende satser for skattefri godtgørelse til ulønnede trænere.

Pengene overføres i december måned

Hvis du har spørgsmål til trænergodtgørelsen så kontakte klubbens kasserer på kasserer@jernloeseboldklub.dk.