Trænermøder

 Der afholdes møde for trænere og holdledere minimum 2 gange om året. 1 gang i forår og 1 gang i efterår. Møderne arrangeres af bestyrelsen, og indkaldelse sker med minimum 14 dages varsel.

Hvis man ønsker, at få et punkt på dagsorden kontaktes sportsudvalget dennis@jernloeseboldklub.dk.