Holdinddeling

Jernløse Boldklub er en klub for både mænd og kvinder. Klubben er opdelt i en ungdomsafdeling og en seniorafdeling.

Ungdomsafdelingen følger de aldersinddelinger, som er fastsat af hhv. DBU og DGI.

Hos DBU er aldersinddeling som følger:

  • Børnefodbold: Op til og med U12
  • Ungdomsfodbold: Fra U13 – U19

Aldersinddeling følger spillerens fødedato.

Hos DGI følger holdinddeling klassetrin.

Som udgangspunkt følger spillerne den årgang som de tilhører ud fra fødedato, men individuelle holdønsker kan efterkommes.

Der spilles efter følgende spilleformer:

U5+U6 +U7:                  3v3

U8+U9+U10:                 5v5

U11+U12+U13:             8v8

U14<:                           11v11